Bescherming van zonevreemde bossen in het Vlaamse Gewest

De Vlaamse Regering heeft op 31 maart 2017 een kaart met aanduiding van kwetsbare zonevreemde bossen vastgesteld. Voor die bossen geldt in de toekomst een ontbossingsverbod. Van 16 mei 2017 tot 14 juli 2017 kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Het Vlaamse Bosdecreet verplicht de Vlaamse Regering om een kaart op te maken van de meest kwetsbare zonevreemde bossen. Het betreft zijn bossen die niet gelegen zijn in een groene ruimtelijke bestemming, maar onder andere in woongebied, industriegebied, recreatiegebied of landbouwgebied. Die bossen vallen ook onder de bescherming van het Bosdecreet.

De aanduiding van deze zonevreemde bossen is van groot belang voor de eigenaars, omdat ontbossing in de meest kwetsbare zonevreemde bossen in de toekomst principieel verboden zal zijn. Een afwijking op dit ontbossingsverbod kan enkel nog verleend worden door de Vlaamse regering, zelfs indien het gaat om gronden die volgens hun bestemming in aanmerking zouden moeten komen voor ontwikkeling.

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 is de Vlaamse Regering overgegaan tot de voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met de meest kwetsbare zonevreemde bossen.

De ontwerpkaart wordt in openbaar onderzoek gelegd van 16 mei 2017 tot 14 juli 2017. Tijdens het openbaar onderzoek kan de ontwerpkaart ingekeken worden en kunnen, indien nodig, bezwaren of opmerkingen ingediend worden bij de Vlaamse overheid.

Author(s)

Gregory Verhelst